×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

   

مرکز تحقیقات بیماریهای کلیه کودکان Pediatric Nephrology Research Center به عنوان کانونی برای پژوهش گسترده و همکاریهای همه جانبه جهت توسعه دانش در رشته نفرولوژی (بیماریهای کلیه) کودکان و نوجوانان و نیز با توجه به احساس نیاز به عرصه ای برای تبادل آراء متخصصان و صاحبنظران این حیطه علمی، در سال 1393 با همت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تاسیس شد. در حال حاضر این مرکز یکی از مراکز تحقیقاتی زیر نظر پژوهشکده سلامت کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است. 

 

 

تنظیمات قالب