×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

 

خدمات متعدد مرکز تحقیقات بیماری های کلیه کودکان:

 1. بهره مندی از راهنمایی و مشاوره متخصصین و کارشناس پژوهش در تمامی مراحل تهیه و تدوین پیش پروپوزال و پروپوزال.
 2. امکان ثبت طرح در شورای پژوهشی مرکز تحقیقات.
 3. امکان بهره مندی از راهنمایی و مشاوره متخصصین آمار، در تمامی مراحل، از تعیین حجم نمونه تا طراحی و اجرای جداول و نمودار های آماری.
 4. امکان بهره مندی از راهنمایی و مشاوره در زمینه ثبت طرح در سامانه پژوهان.
 5. امکان بهره مندی از خدمات کمیته اخلاق پژوهشکده سلامت کودکان و دریافت کد اخلاق. 

 

نحوه ی بهره مند سازی از خدمات مرکز:

جهت بهره مندی از خدمات مرکز، تنها کافیست تا طبق مراحل ذیل عمل نمایید:

 1. تکمیل فرم چند صفحه ای پیش پروپوزال مرکز و ارسال آن جهت مطرح شدن در شورای پژوهشی.
 2. تکمیل فرم پروپوزال مرکز و ارسال آن .

لطفا جهت تکمیل فرم پروپوزال به موارد ذیل توجه نمایید:

 • نام دانشجو می تواند بنا به نظر اساتید محترم در رده مجری دوم و یا همکار طرح قرار گیرد.
 • تعداد همکاران طرح دارای محدودیت خاصی نمی باشد.
 • درج اطلاعات دانشجو شامل نام، نام خانوادگی، شماره تماس و ایمیل معتبر در صفحه نخست پروپوزال الزامی می باشد.
 • تکمیل جداول بودجه و درج هزینه درخواستی در صفحه نخست الزامی می باشد.
 • تکمیل تمام بخش های پروپوزال به شکل صحیح، بدون اشتاباهات علمی و غلط های  املایی باشد.
 • تکمیل فرم اخلاق، شامل دو ستون بلی و خیر، به صورت علامت گذاری، الزامی می باشد.
 • ارائه تعداد مناسب رفرنس و نیز ارجاع صحیح به آن ها در متن پروپوزال الزامی می باشد.
 • پس از تکمیل فایل پروپوزال آن را به آدرس ایمیل کارشناس پژوهش مرکز ارسال نموده و از صحت ارسال آن به بخش پژوهش، اطمینان حاصل نمایید.
 • شماره تماس: 02122229658
 • ایمیل: atenaseifi@sbmu.ac.ir
 • شما می توانید با کلیک بر روی لینک های درج شده در قسمت پایین فایل پروپوزال و پره پروپوزال را دریافت نمایید.

                                       فرم پروپوزال                                                   فرم پره پروپوزال    

 

                            

 

تنظیمات قالب